Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp mới hệ thống thông tin liên lạc trên các dàn khoan

Khách hàng : Vinaphone, Vietsovpetro, VNPT Global

Địa điểm thực hiện: Các giàn khoan của Vietsovpetro

Năm thực hiện: 2011 - 2012

Mô tả: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, lắp mới hệ thống thông tin liên lạc, lắp đặt trạm BTS, lắp đặt Booster cho các giàn khoan, lắp đặt máy thu phát HF, tủ che điện thoại...