Lĩnh vực dịch vụ

12-12-2014 05:12:17

Bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật

Bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị truyền dẫn:

- Viba số, Minilink 7-15E, Harris MicroStar M/H, Harris TruePoint 5000

- Thiết bị truyền dẫn quang SDH: Nortel, Alcatel, Fujitsu, Siemens, Lucent.

- Hệ thống thông tin di động GSM/WCDMA: thiết bị truyền dẫn, trạm BTS/MSC/OMC và NodB.

- Thiết bị truyền dẫn và chuyển mạch công nghệ CDMA, ATM, các hệ thống cung cấp dịch vụ băng rộng như ISDN, ADSL...

 

Bảo dưỡng, sửa chữa, trợ giúp vận hành và ứng cứu đột xuất:

- Hệ thống truyền dẫn, hệ thống trạm thông tin di động.

- Hệ thống nguồn điện viễn thông và hệ thống điều hòa nhiệt độ.

replica tag heuer fake rolex