Cung cấp hệ thống Truyền thanh thông báo và phụ tùng

Khách hàng : Vietsovpetro

Địa điểm thực hiện: Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm thực hiện: 2009 -2010 - 2011

Mô tả:  Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao thiết bị hệ thống truyền thanh thông báo PA/GA.