Cung cấp phần cứng, phần mềm cho dự án cải hoán, nâng cấp mỏ Bạch Hổ

Khách hàng: Vietsovpetro Joint Venture

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm: 2012 – 2013

Miêu tả: cung cấp phần cứng, phần mềm, lắp đặt, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho cho dự án cải hoán, nâng cấp mỏ Bạch Hổ