Dự án

Cung cấp kết nối Microwave Onshore-Offshore cho CLJOC

Cung cấp kết nối Microwave Onshore-Offshore cho CLJOC

Khách hàng: Cửu Long JOC
Địa điểm: Giàn SNT-S
Năm thực hiện: 2015

Chi tiết

Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc cho giàn Thiên Ưng

Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc cho giàn Thiên Ưng

Khách hàng: Vietsovpetro Joint Venture
Địa điểm: Giàn BK-TNG
Năm thực hiện: 2015

Chi tiết

Nâng cấp hệ thống điều kiển cho giàn CPT2

Nâng cấp hệ thống điều kiển cho giàn CPT2

Khách hàng: Vietsovpetro Joint Venture
Địa điểm: Giàn khoan CPT2
Năm thực hiện: 2014

Chi tiết

Cung cấp phần cứng, phần mềm cho dự án cải hoán, nâng cấp mỏ Bạch Hổ

Cung cấp phần cứng, phần mềm cho dự án cải hoán, nâng cấp mỏ Bạch Hổ

Khách hàng: Vietsovpetro Joint Venture
Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm thực hiện: 2012 – 2013

Chi tiết

Cung cấp và lắp đặt hệ thống đo lường và điều khiển, công trình: Mở rộng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Cung cấp và lắp đặt hệ thống đo lường và điều khiển, công trình: Mở rộng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

K/H: Cty CP Kết Cấu Kim loại & Lắp máy Dầu Khí
Địa điểm: Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè
Năm thực hiện: 2011 – 2012

Chi tiết

Cung cấp hệ thống Truyền thanh thông báo và phụ tùng

Cung cấp hệ thống Truyền thanh thông báo và phụ tùng

Khách hàng : Vietsovpetro
Địa điểm: Bà Rịa – Vũng Tàu
Năm thực hiện: 2009 -2010 - 2011

Chi tiết