Dự án

Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp mới hệ thống thông tin liên lạc trên các dàn khoan

Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp mới hệ thống thông tin liên lạc trên các dàn khoan

Khách hàng : Vinaphone, Vietsovpetro, VNPT Global
Địa điểm: Các giàn khoan của Vietsovpetro
Năm thực hiện: 2011 - 2012

Chi tiết