Giải pháp

Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực Điện tử - Tự động hóa, Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin, Hưng Kim đã tạo ra được nhiều giải pháp - sản phẩm – dịch vụ hiệu quả cao tham gia vào thị trường Điện tử - Tự động hóa, Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin trong nước và quốc tế. Đồng thời công ty cũng xây dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác bền vững với các công ty tích hợp và các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới trong các lĩnh vực này.