Lĩnh vực dịch vụ

Công ty Hưng Kim có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật, đo kiểm chất lượng mạng viễn thông, thiết kế, giải pháp mạng, lắp đặt hệ thống viễn thông, CNTT phục vụ cho các nhà mạng di động và lĩnh vực Dầu Khí