Nâng cấp hệ thống điều kiển cho giàn CPT2

Khách hàng: Vietsovpetro Joint Venture

Địa điểm: Giàn khoan CPT2 

Năm: 2014

Miêu tả: cung cấp thiết bị, lắp đặt, đào tạo và hỗ trợ
kỹ thuật cho việc nâng cấp hệ thống điều khiển cho giàn khoan CPT2