Lĩnh vực dịch vụ

12-12-2014 05:12:26

Thiết kế, giải pháp mạng

- Lập dự án, thiết kế và tư vấn thiết kế trong lĩnh vực mạng viễn thông và tin học cho các công trình dầu khí.

- Cung cấp các giải pháp tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin và mạng truyền số liệu

- Tư vấn giải pháp và đề xuất thiết kế để mạng truyền dẫn hoạt động hữu hiệu

- Cung cấp giải pháp thiết kế và cung cấp thiết bị truyền dẫn viba và truyền dẫn quang

replica tag heuer fake rolex